نشانه «یـ ی»

کلمات با نشانه ی

آموزش خواندن و نوشتن حرف ی (یه) با صدای «y» و نشانه «یـ ی» در زبان فارسی

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/13 مرحله
آشنایی با صدا و معرفی اشکال نشانه «یـ ی»
ترکیب صداها با نشانه «یـ ی»
آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «یـ ی» به صورت تحریری

حرف «ی» آخرین حرف از حروف الفبای فارسی است
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»

تمرین خواندن کلمات تا حرف «ی»

اسلایدهای کلمات فارسی با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی) با خط کودک

کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»

کلمات فارسی را بخوانید.

لیست کلمات با حرف «ی»
لیست کلمات با حرف «ی»
لیست کلمات با حرف «ی»
لیست کلمات با حرف «ی»
لیست کلمات با حرف «ی»

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

آشنایی با «ای مخفی» وقتی که صدای «ای» و حرف «ی» کنار هم قرار می گیرند.

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

اسلایدهای جملات فارسی با خط کودک با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی)

جملات فارسی تا حرف «ی»
مادر-می-آید
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

اسلایدهای کلمات فارسی با خط تحریری با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی)

کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»

کلمات فارسی را بنویسید.

۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا