نشانه «چـ چ»

نشانه «چـ چ»

آموزش صدا و طرز نوشتن نشانه «چـ چ» (حرف چه با صدای ch) در زبان فارسی همراه با تمرین و مثالهایی از کلمات دارای نشانه چ

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/10 مرحله
«اسمش هه، صداش h»

حرف «چه» ۲ شکل دارد:
وقتی اوّل یا در وسط کلمه بیاد و به حرف بعدی بچسبد، به شکل «چـ» غیر آخر نوشته می‌شود.
وقتی در آخر کلمه باشد و به نشانه بعدی نچسبد، به شکل «چ» آخر نوشته می شود.

ترکیب صداها با حرف «چه»

یکی از نشانه ها در جدول الفبای فارسی حرف «چه» است.
آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «چه» به صورت تحریری

کلمه‌هایی که با «چـ» شروع می شوند («چه» غیرآخر).

کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ

کلمه هایی که با «چ» تمام می‌شود. حرف «چ» در آخر کلمه می‌آید («چه» آخر )

کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ

کلمه با نشانه چ

کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید.
مرحله ۱ (۵ امتیازی) - کلمه به صورت تحریری
مرحله ۲ (۳ امتیازی): کلمه با اعراب
مرحله ۳ (۱ امتیازی): کلمه به صورت بخش شده
مرحله ۴ (بدون امتیاز): کلمه و تصویر
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.
۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

اسلایدهای جملات فارسی با خط کتابی کلاس اول با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی اُ ک و پ گ ف خ ق ل ج هـ چ)

جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا