نشانه نـ ن

اشکال حرف نون
آموزش خواندن و نوشتن حرف «نون» با صدای «n» و اشکال «نـ ن» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آموزش حرف ن در الفبای فارسی

Name: Noon
Sound: n

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/10 مرحله
آموزش صدا، اشکال و صدای «ن» در زبان فارسی
نشانه «نـ ن » و صداهای آ اَ او
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه «ر» (حرف ر)

برای نوشتن نـ غیر آخر از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می کنیم به سمت پایین می آییم. وقتی به خط زمینه رسیدیم روی خط زمینه به سمت چپ به مقدار کم جلو می رویم.
برای نوشتن ن آخر، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می کنیم به سمت پایین می آییم، خط زمینه را رد می کنیم و سپس به صورت گرد و منحنی به طوری که یک نیمدایره درست شود به سمت بالا و خط زمینه بر میگردیم.

حرف نون در جدول الفبای فارسی

«نون» حرف ۲۷ از حروف الفبای فارسی است که در انتهای جدول الفبا قرار دارد.

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.
۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا