معرفی نشانه «صـ ص»

«اسمش صاده، صداش s»

حرف صاد دو شکل دارد
صـ غیر آخر – وقتی به حرف بعدی بچسبد.
ص آخر – وقتی آخر کلمه باشد.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا