نشانه «شـ ش»

کلمات با نشانه ش
آموزش صدا (sh) و طرز خواندن و نوشتن (حرف شین) – نشانه «شـ ش» در زبان فارسی

حرف شین با صدای sh به دو صورت نوشته می شود
اگر در اوَل یا وسط کلمه بیاد به صورت شـ
وقتی در آخر کلمه بیاد به صورت ش

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/10 مرحله
ویدیو آموزش نشانه «شـ ش» - حرف شین با صدای sh
نشانه «ش» و صداهای «آ اَ او ای»
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه «شـ ش» (صدای ش)

کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر
کلمات فارسی تا حرف شین به همراه تصویر

لیست کلمات با حرف شین نشانه (شـ ش)
لیست کلمات با حرف شین نشانه (شـ ش)
لیست کلمات با حرف شین نشانه (شـ ش)
لیست کلمات با حرف شین نشانه (شـ ش)
لیست کلمات با حرف شین نشانه (شـ ش)

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین خواندن کلمات فارسی تا حرف «شین»

اسلاید های کلمات دارای حروف و صداهای (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش)

کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین
کلمات فارسی حرف شین

کلمات فارسی را بخوانید.

۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا