نشانه اَ ــَـ

کلمات فارسی با نشانه اَ

آموزش خواندن و نوشتن نشانه «اَ َ» با صدای a در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/3 مرحله
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا