حرف «هـ ـهـ ـه ه»

صدا و اشکال نشانه ه

آموزش خواندن و نوشتن حرف هه دو چشم – ه هوز (نشانه هـ ـهـ ـه ه با صدای h) در زبان فارسی

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/10 مرحله
«اسمش هه، صداش h»

حرف «هه» ۴ شکل دارد:
وقتی اوّل کلمه بیاد یا در وسط کلمه بیاد ولی به حرف قبلی نچسبد، به شکل «هـ» اوّل
وقتی وسط کلمه بیاد و به حرف قبلی و بعدی بچسبد، به شکل «ـهـ» وسط
وقتی آخر کلمه بیاد و به حرف قبلی چسبیده باشه به شکل «ـه» آخر چسبان
وقتی در آخر کلمه باشد و به نشانه قبلی و بعدی نچسبد، به شکل «ه» آخر تنها نوشته می شود.

ترکیب صداها با حرف «هـ دوچشم»

آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «هه» به صورت تحریری
یکی از نشانه ها در جدول الفبای فارسی حرف «هه» دوچشم یا «هه» هوز است.

کلمه‌هایی که با «هـ» شروع می شوند («هـ» اوّل).

کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول

کلمه هایی که با «ه» تمام می‌شود. حرف «ه» در آخر کلمه می‌آید («ه» آخر چسبان - «ه» آخر تنها)

کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول

کلمات با «هـ ـهـ» در وسط

کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ اول
کلمه با نشانه هـ
کلمه با نشانه هـ اول
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید.
مرحله ۱ (۵ امتیازی) - کلمه به صورت تحریری
مرحله ۲ (۳ امتیازی): کلمه با اعراب
مرحله ۳ (۱ امتیازی): کلمه به صورت بخش شده
مرحله ۴ (بدون امتیاز): کلمه و تصویر
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

اسلایدهای جملات فارسی با خط کتابی کلاس اول با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی اُ ک و پ گ ف خ ق ل ج هـ)

جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ
جملات با نشانه هـ

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا