معرفی نشانه «چـ چ»

«اسمش هه، صداش h»

حرف «چه» ۲ شکل دارد:
وقتی اوّل یا در وسط کلمه بیاد و به حرف بعدی بچسبد، به شکل «چـ» غیر آخر نوشته می‌شود.
وقتی در آخر کلمه باشد و به نشانه بعدی نچسبد، به شکل «چ» آخر نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا