معرفی نشانه «پـ پ»

«اسمش په، صداش p»

حرف «په» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «پـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «پ» نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا