معرفی نشانه «لـ ل»

«اسمش لام، صداش L»

حرف «لام» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «لـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «ل» نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا