نشانه «ط» در جدول الفبای فارسی

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا