آشنایی با طرز نوشتن حرف «ر»

انیمیشن چگونگی نوشتن حرف «ر» در زبان فارسی
برای نوشتن حرف «ر» در زبان فارسی، از خط زمینه خطی منتحنی به سمت پایین و چپ می کشیم.
نکته: حرف «ر» یک شکل دارد و چون حرف «ر» زیر خط زمینه تمام می‌شود حرف بعدی به آن نمی‌چسبد.
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا