نشانه د

آموزش خواندن و نوشتن نشانه د (حرف دال)

آموزش خواندن و نوشتن حرف «د» با صدای d در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/4 مرحله
معرفی نشانه «د» حرف دال در زبان فارسی
ترکیب صدای آ با حرف دال (نشانه د)
انیمیشن طرز نوشتن حرف دال
انیمیشن طرز نوشتن حرف دال

حرف دال یک شکل دارد ولی در نوشتار، وقتی که به حرف قبلی بچسبد میتوان کمی آن را متفاوت نوشت.

نشانه د وقتی به حرف قبلی نچسبیده باشد از بالای خط زمینه شروع می شود و به صورت اوریب (کج) کمی به سمت راست کشیده می‌شود. سپس با درست کردن یه زاویه مجدد به سمت چپ کشیده می‌شود.

نشانه د وقتی بعد از حروفی که روی خط زمینه تمام می‌شوند قرار می‌گیرد به حرف قبلی می‌چسبد. از روی خط زمینه شروع می‌شود کمی به سمت بالا می رود و سپس به صورت خط کج یا شیب‌دار به روی خط زمینه باز می‌گردد.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا