سریع خوانی کلمات تا نشانه‌ی «تشدید»

کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید.
مرحله ۱ (۵ امتیازی) – کلمه به صورت تحریری
مرحله ۲ (۳ امتیازی): کلمه با اعراب
مرحله ۳ (۱ امتیازی): کلمه به صورت بخش شده
مرحله ۴ (بدون امتیاز): کلمه و تصویر
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا