کلیپ معرفی ۲ شکل صدای «بـ ب»

معرفی نشانه «بـ» غیر آخر و «ب» آخر

حرف «بـ ب» در زبان فارسی دو شکل دارد.

بـ غیر آخر = وقتی در اول یا وسط کلمات فارسی صدای b شنیده شود به این شکل «بـ» نوشته می‌شود.

ب آخر = هر گاه در آخر کلمه‌ی فارسی صدای b شنیده شود به این شکل «ب» نوشته می‌شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا