طرز نوشتن نشانه بـ ب در زبان فارسی

انیمیشن طرز نوشتن نشانه بـ ب در زبان فارسی

حرف «بـ» اگر به حرف بعدی بچسبد (اوّل یا وسط کلمه)، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می‌شود سپس مقدار کمی روی خط زمینه به سمت چپ کشیده می‌شود.

حرف «ب» اگر به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه)، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می‌شود، سپس روی خط زمینه، مقدار بیشتری به سمت چپ کشیده می شود آنگاه مجدد مقدار کمی به سمت بالا می‌آید.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا