نشانه بـ ب

کلمات فارسی با نشانه بـ ب

آموزش خواندن و نوشتن حرف «ب» با صدای b در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/5 مرحله
معرفی نشانه «بـ» غیر آخر و «ب» آخر

حرف «بـ ب» در زبان فارسی دو شکل دارد.

بـ غیر آخر = وقتی در اول یا وسط کلمات فارسی صدای b شنیده شود به این شکل «بـ» نوشته می‌شود.

ب آخر = هر گاه در آخر کلمه‌ی فارسی صدای b شنیده شود به این شکل «ب» نوشته می‌شود.

انیمیشن طرز نوشتن نشانه بـ ب در زبان فارسی

حرف «بـ» اگر به حرف بعدی بچسبد (اوّل یا وسط کلمه)، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می‌شود سپس مقدار کمی روی خط زمینه به سمت چپ کشیده می‌شود.

حرف «ب» اگر به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه)، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می‌شود، سپس روی خط زمینه، مقدار بیشتری به سمت چپ کشیده می شود آنگاه مجدد مقدار کمی به سمت بالا می‌آید.

ترکیب حرف ب با صدای آ
ترکیب حرف ب با صدای آ

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا