کلیپ معرفی ۲ شکل صدای آ ا

معرفی نشانه آ اوّل و ا دوم

حرف آ در زبان فارسی دو شکل دارد.

آ اوّل = وقتی در اول هر بخش از کلمات فارسی صدای آ شنیده شود به این شکل «آ» نوشته می‌شود.

ا دوم = هر گاه در دوم هر بخش از کلمات فارسی صدای ا شنیده شود به این شکل «ا» نوشته می‌شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا