طرز نوشتن حرف الف (آ ا)

هر گاه در زبان فارسی، در اوّل بخش صدای آ بشنویم. از بالای خط زمینه خطی راست را تا روی خط زمینه پایین می کشیم سپس از راست به چپ بر روی آن علامت مد را میگذاریم.

هرگاه صدای دوم در یک بخش از کلمه صدای ا باشد، اگر نشانه اوّل در زیر خط زمینه تمام شده باشد (نشانه‌های د ذ ر ز و)، از بالای خط زمینه، خطی راست به پایین تا روی خط زمینه می کشیم.

هر گاه صدای دوم در یک بخش از کلمه صدای ا باشد، اگر نشانه اوّل در آن بخش بر روی خط زمینه تمام شده باشد خطی راست از روی خط زمینه به سمت بالا می کشیم.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا