معرفی نشانه «هـ ـهـ ـه ه»

«اسمش هه، صداش h»

حرف «هه» ۴ شکل دارد:
وقتی اوّل کلمه بیاد یا در وسط کلمه بیاد ولی به حرف قبلی نچسبد، به شکل «هـ» اوّل
وقتی وسط کلمه بیاد و به حرف قبلی و بعدی بچسبد، به شکل «ـهـ» وسط
وقتی آخر کلمه بیاد و به حرف قبلی چسبیده باشه به شکل «ـه» آخر چسبان
وقتی در آخر کلمه باشد و به نشانه قبلی و بعدی نچسبد، به شکل «ه» آخر تنها نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا