آموزش اعداد فارسی

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله

کارتهای اعداد و اسم آن ها را بیابید.

فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید

فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید


اعداد ۱ تا ۲۰ را به فارسی و از چپ به راست → بنویسید، نوشته‌ی خود را بفرستید.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا