سطح مقدماتی

فارسی ۲ - ستاره

فارسی ۲ – ستاره

یادگیری و تمرین خواندن و نوشتن کلمات و جملات ساده فارسی – سطح ۲ دوره تنها برای دانش آموزان ثبت نام شده در دسترس است. برای مطالعه و تمرین وارد شوید.

فارسی ۲ - کوشا

فارسی ۲ – کوشا

یادگیری و تمرین خواندن و نوشتن کلمات و جملات ساده فارسی – سطح ۲ دوره تنها برای دانش آموزان ثبت نام شده در دسترس است. برای مطالعه و تمرین وارد شوید.

اسکرول به بالا