آموزش آنلاین فارسی سطح ۶

فارسی ۶

آموزش گرامر و قواعد، تمرین افزایش درک مطلب خوانداری و شنیداری زبان فارسی – سطح متوسط دوره تنها برای دانش آموزان ثبت نام شده قابل دسترسی است. برای مطالعه و انجام تمرینها، وارد شوید.