جدول الفبای فارسی

مرور و دوره ۱

نشانه ها و حروف ظ – آ – ب – اَ – د – م – س

Slide30
Slide28
Slide29
Slide33
Slide31
Slide32
Slide34
Slide35
Slide38
Slide40
Slide39
Slide41
Slide43
Slide44
Slide45
Slide46
Slide50
Slide49
Slide47
Slide52
Slide51
Slide54

کلمات را با بیشترین سرعت که می توانید بخوانید

Slide1
Slide7
Slide8
Slide4
Slide3
Slide11
Slide5
Slide9
Slide2
Slide6
Slide12
Slide10
Slide18
Slide14
Slide20
Slide17
Slide15
Slide21
Slide16
Slide23
Slide19
Slide22
Slide25
Slide24
Slide26

کلمات را با بیشترین سرعت که می توانید بخوانید

Slide8
Slide9
Slide10
Slide7
Slide11
Slide12
Slide2
Slide1
Slide5
Slide13
Slide4
Slide3
Slide6
Slide14
Slide16
Slide15
Slide19
Slide20
Slide22
Slide24
Slide23
Slide18
Slide17
Slide25
Slide21

جملات را روان و سریع بخوانید.

اسکرول به بالا